Datum
19 november 2013
Tijd
13.00-20.00 uur
Locatie
Congres- en Vergadercentrum Domus Medica, Utrecht
Accreditatie
Accreditatie is toegekend door ABAN voor 5 punten
Organiserend comité
Prof. dr. W.M. de Vos
Prof. dr. L.M.A. Akkermans
Prof. dr. ir. G.T. Rijkers
Prof. dr. F.M. Rombouts
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
De stichting Gut flora Foundation organiseert dit congres in samenwerking met het KNMG Congresbureau


www.gutflora.orgwww.knmg.nl/congresbureau

Het congres is een vervolg op


www.gutmicrobiota.org

Hoofdsponsor:


www.winclove.nl

Sponsoren:

Laatste nieuws!

De presentaties zijn als Adobe pdf te vinden op de pagina's Programma en Parallelsessies. Er zijn ook foto’s!

De accreditatie voor dit congres is toegekend door ABAN voor 5 punten.

Preambule

In de co-evolutie van mens en microbe is het maag-darmkanaal gekoloniseerd door zo'n duizend soorten microben. In aantal zijn die microben zelfs tien keer zo talrijk als de cellen van ons hele lichaam. Uit recent metagenomisch onderzoek is gebleken dat de totale darmmicrobiota zo'n 3,3 miljoen genen omvat, terwijl het menselijk genoom maar ongeveer 23.000 genen telt.

Ging in het verleden de aandacht vooral uit naar de ziekteverwekkers, in meer recent klinisch onderzoek is er juist ook veel aandacht voor de gezondheidsbevorderende werking van de darmmicrobiota. Onevenwichtige of verstoorde darmmicrobiota kan leiden tot allergieën, inflammatoire darmziekten, reuma, obesitas en metabool syndroom, (recidiverende) infecties en prikkelbaardarmsyndroom. Microbiomische studies hebben geleid tot een enorme toename in de kennis van de samenstelling en de functionaliteit van de darmmicrobiota en de beheersing daarvan door middel van probiotica.
Het herstellen van de darmmicrobiota is vaak moeilijk, maar het gebruik van feces transplantatie en probiotica heeft al tot veelbelovende resultaten geleid. Voor bijvoorbeeld NEC en antibioticum geassocieerde diarree zijn al positieve Cochrane reviews geschreven.

Het is opportuun voor ons clinici om kennis te nemen van deze opzienbarende ontwikkelingen en om te ontdekken hoe microbiota management ingezet kan worden voor de beïnvloeding van de gezondheidsstatus van bepaalde groepen patiënten.

Tijdens dit congres worden de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen gepresenteerd en vertaald naar de dagelijkse klinische praktijk. Vervolgens worden de inzichten voor vier deelgebieden verder uitgewerkt, mogelijk leidend tot concrete procesoptimalisaties binnen de DBC.

Voor iPad en iPhone gebruikers die hier geen video zien: klik hier (installatie van YouTube App vereist).